Právní poradenství

Mgr. Lucie Krčmářová, advokátka

 • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Právní praxe od roku 2004
 • Advokátka a členka České advokátní komory od roku 2009
 • Rozmanitá právní praxe ve významných advokátních kancelářích v centru Prahy
 • Zkušenosti z jednání s ústředními orgány veřejné správy jako jsou Česká národní banka nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Specializace v oborech občanského a obchodního práva, pracovního práva, rodinného a manželského práva
 • Komplexní právní poradenství při přeměnách obchodních společností (fúze, rozdělení, změna právní formy)
 • Právní služby v českém a anglickém jazyce

 • Individuální přístup dle potřeb klienta
 • Úvodní konzultace nezávazně a zdarma
 • Odpověď na Vaši zprávu obdržíte do druhého dne
Kontakt
Tel. +420 776 850 879 Krcmarova.advokat@gmail.com
Mgr. Lucie Krčmářová, advokátka
Generála Šišky 2081/24
143 00 Praha 12
IČ 71471014
Česká advokátní komora je subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb.