S právníkem na koni

  • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Právní praxe od roku 2004
  • Advokátka a členka České advokátní komory od roku 2009; č. reg. ČAK 12385
  • Rozmanitá právní praxe ve významných advokátních kancelářích v centru Prahy
  • Specializace na právní vztahy týkající se koní, jezdectví a dostihového sportu  
  • Komplexní právní poradenství v souvisejících oborech občanského a obchodního práva včetně právních vztahů k nemovitostem, pracovního práva, rodinného a manželského práva
  • Právní služby v českém a anglickém jazyce
  • Individuální přístup dle potřeb klienta
  • Objednejte si svou konzultaci na odkazu: https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=15799&rId=19660&sId=44870
Kontakt
Tel. +420 776 850 879 Krcmarova.advokat@gmail.com
Mgr. Lucie Krčmářová, advokátka
Generála Šišky 2081/24
143 00 Praha 4-Modřany
IČ 71471014
Česká advokátní komora je subjektem pověřeným mimosoudním řešením spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb.